Месец у Вордпрес Србија заједници – јануар 2019

Месечна окупљања

Припремају се два нова града за прво Вордпрес окупљање: Суботица (@ivijanstefan) и Косовска Митровица (Владимир Вучковић).

Састанци

Састанци заједнице се одржавају сваког 1-ог и 15-ог у месецу, у 14 часова. У јануару је одржан само састанак 15-ог. Због слабе посећености састанак није вођен према дневном реду већ је посвећен давању смерница новим члановима по питању организовања окупљања. Било је предлога да се правило 1-ог и 15-ог у месецу замени одређеним даном у недељи како би чланови могли боље да организују своје време. Очекује се да би се на овај начин усталило редовније присуство већине чланова.

Вордкамп Ниш 2019

Ове године заједница организује први Вордкамп у Нишу, који се планира 18 маја. У четвртак, 24 јануара, одржан је први званични састанак организатора.

Миграција

Покушај да се подршка пребаци са Фејсбук странице на званични форум се дешава много спорије од планираног. Поред недостака времена активних чланова заједнице, значајан фактор у неиспуњењу овог задатка игра и отпор крајњих корисника Фејсбук странице. Припрема се миграција званичних обајава заједнице са wpserbia.rs на sr.wordpress.org.