Правила и смернице

Поред општих Вордпресових правила и смерница превођења која се примењују на све језике, постоје и посебна која се примењују у српском језику. Молимо вас да их се придржавате при раду.

Писмо

Преводи се искључиво на ћириличном писму. Текст на ћирилици је могуће пресловити на латиницу али не и обрнуто тако да се коришћењем ћирилице аутоматски добија и превод на латиници. Овим се постиже и доследност јер крајњи корисници увек имају превод на истом писму.

Уз локализовано издање доступан је додатак који омогућава аутоматско пресловљавање на латиницу а који је могуће и засебно преузети (упутство за постављање).

Речник

У случају да израз има превод у званичном речнику, користити тај превод. Изведени превод користити када је израз изведен од израза који постоји у речнику.

За остале случајеве, када није сигурно како израз треба превести, проверити у преводу основе Вордпреса (као и званичних додатака и тема) како је тај или сличан израз преведен. Ако и даље није јасно, поставити питање осталим учесницима у локализовању на званичним страницама.

И овде је важна доследност са постојећим преводом.

Тон

Подразумевани начин обраћања је у другом лицу множине. Овде је важно водити рачуна да се користи мало в у присвојним заменицима. Испод су неки од примера преведених реченица:

 • Да ли сигурно желите да наставите?
 • Није вам дозвољено да прегледате кориснике.
 • Лозинка коју сте унели је нетачна.
 • Ваш коментар је предуг.
 • Успешно сте се пријавили.
 • Померићете ове ставке на отпад.

У случају да наведени натпис непосредно доводи до неке радње, користи се друго лице једнине заповедног начина. Испод су примери натписа дугмади или веза које одмах извршавају радњу:

 • Додај
 • Види
 • Обриши
 • Уреди
 • Помери
 • Ажурирај

Испод се може видети пример где се оба начина користе један поред другог:

Не треба се обраћати кориснику у другом лицу једнине. Поред изазивања забуне, због недоследности са осталим текстом, то доводи и до сложенијег облика за прошло време.

На пример, You did not enter a category name се преводи као Нисте унели име категорије док би у случају другог лица једнине то било Ниси унео име категорије или Ниси унео/ла име категорије итд. што доводи или до родне неравноправности или до сложенијег, непрактичног текста превода.

Велика почетна слова

У изворним, кратким натписима на енглеском понекад су све речи исписане великим почетним словом. То правило се не примењује у српском језику па се такве реченице преводе само са великим почетним словом на почетку реченице. На пример, Add New Post се преводи као Додај нови чланак.

Правило за велико почетно слово на почетку властите именице се и даље примењује.

Бројеви

Код бројева који су већи од 999, стотине се раздвајају тачком а не запетом као у енглеском. На пример, број два милиона шест стотина седамдесет две хиљаде три стотине четрдесет седам се записује као 2.672.347.

Децимале се одвајају запетом а не тачком, на пример 32,56.

Датум и време

Понекад је преводиоцима остављена могућност да промене облик датума или времена. За обликовање се користе уобичајена правила. Изворни облик, на енглеском, може бити у облику ММ-ДД-ГГГГ, где је ММ број или назив месеца, ДД број дана у месецу и ГГГГ број године (нпр. September 24, 2004 или 09-24-2004). Такав облик датума се мења тако да број дана иде пре броја/назива месеца (нпр. 24. септембар 2004. или 24-09-2004). По могућству, користити назив месеца уместо његовог броја ради спречавања забуне. Облик ГГГГ-ММ-ДД се може задржати.

Код времена, 12-часовни облик се пребаца у 24-часовни.

Знаци навода

У изворним текстовима може се наћи HTML који означава знаке навода, као на пример Search results for “%s”. Он ће произвести знаке навода који се користе у енглеском језику, “”, односно у овом примеру Search results for “%s”.

Ови знаци навода се мењају на облик које се користи у српском, „“, па би превод примера изнад гласио Резултати претраге за „%s“.

Гуглови словни ликови

Многе Вордпресове теме користе један или више Гуглових словних ликова. У односу на српски језик, ти словни ликови могу бити:

 • са свим словима српске ћирилице и латинице (пример: Open Sans)
 • са словима српске латинице али без слова српске ћирилице (пример: Inconsolata)
 • без српских слова оба писма (пример: Montserrat)

Уколико Вордпресова тема дозвољава да се преводом укључи или искључи учитавање словног лика за тај језик, он се укључује само у првом случају, када он има сва српска слова, и из ћирилице и латинице. Када има само слова латинице, користи се учитавање преко посебног додатка.

Разне смернице

 • Приликом рада на преводу, најбоље је радити са пројектом (додатком или темом) коју преводилац добро познаје. У случају да преводи први пут, најбоље је радити са мањим пројектом, односно оним који има мање за превођење.
 • Усредсредити се на један пројекат док се он не преведе. Да би било омогућено аутоматско постављање превода теме/додатка, потребно је да превод теме односно последњег издања додатка (што користи наслов Stable (latest release) у пројекту) дође барем једном до 100%.
 • Приликом превођења додатка, битно је превести последње издање додатка (што користи наслов Stable (latest release) у пројекту), описа који се користе на страницама претраге у складишту (а који се користе и приликом постављања додатка у самом Вордпресу) и описа који се налазе под језичком Опис на самој страници додатка. Текстови за описе се налазе под насловом Stable Readme (latest release).
  Под Stable Readme (latest release) се налазе и текстови који се налазе у осталим језичцима (Постављање, ЧПП, Снимци екрана…). Иако је пожељно превести и те текстове, за већину додатака они су преобимни и од много мањег значаја за крајње кориснике. Због тога није потребно превести и њих. У случају да је неки од њих од посебног значаја за сам додатак онда превести и то. Избор шта превести је потребно ручно направити.
  Пример преведеног додатка је Акисмет. Додатак и описи су преведени али остали језичци нису. То се може видети и на страници за његово превођење на српски: Stable (latest release) је потпуно преведен али Stable Readme (latest release) није већ само неке појединачне ствари.
 • Преводи описа теме/додатка се одмах приказују у резултатима претраге и страницама теме/додатка без обзира колико је у том пројекту преведено.
 • У случају да тема односно Stable (latest release) код додатка нису у потпуности преведени, не треба преводити и њихове описе. То доводи до збуњивања крајњег корисника који може да пронађе те теме/додатке преко претраге, види преведене описе и помисли да су тема/додатак преведени а они нису.
 • Код додатака, поред Stable (latest release) и Stable Readme (latest release), могу да се преводе и Development (trunk) и Development Readme (trunk). У њима је оно што користи додатак у изградњи а што може али не мора да се нађе и у будућем, званичном издању. Њих није потребно преводити.
 • Приликом превођења последњег или развојног издања додатка, аутоматски се преводи и истоветан израз у оном другом. На пример, ако се преведе нешто у Stable (latest release) а оно се налази и у Development (trunk), то ће бити преведено на оба места.