Правила и смернице

У превођењу и локализацији Вордпреса примењују се општа Вордпресова правила и смернице превођења. Приликом превођења и локализације Вордпреса на српски језик, користе се и посебна правила наведена испод. Молимо вас да се и једних и других придржавате при раду.

Писмо

Преводи се искључиво на ћириличном писму. Текст на ћирилици је могуће пресловити на латиницу али не и обрнуто тако да се коришћењем ћирилице аутоматски добија и превод на латиници. Овим се постиже и доследност јер крајњи корисници увек имају превод на истом писму.

Уз локализовано издање доступан је додатак који омогућава аутоматско пресловљавање на латиницу а који је могуће и засебно преузети (упутство за постављање).

Речник

У случају да израз има превод у званичном речнику, користити тај превод. Изведени превод користити када је израз изведен од израза који постоји у речнику.

За остале случајеве, када није сигурно како израз треба превести, проверити у преводу основе Вордпреса (као и званичних додатака и тема) како је тај или сличан израз преведен. Ако и даље није јасно, поставити питање осталим учесницима у локализовању на званичним страницама.

И овде је важна доследност са постојећим преводом.

Тон

Подразумевани начин обраћања је у другом лицу множине. Овде је важно водити рачуна да се користи мало в у присвојним заменицима. Испод су неки од примера преведених реченица:

 • Да ли сигурно желите да наставите?
 • Није вам дозвољено да прегледате кориснике.
 • Лозинка коју сте унели је нетачна.
 • Ваш коментар је предуг.
 • Успешно сте се пријавили.
 • Померићете ове ставке на отпад.

У случају да наведени натпис непосредно доводи до неке радње, користи се друго лице једнине заповедног начина. Испод су примери натписа дугмади или веза које одмах извршавају радњу:

 • Додај
 • Види
 • Обриши
 • Уреди
 • Помери
 • Ажурирај

Испод се може видети пример где се оба начина користе један поред другог:

Не треба се обраћати кориснику у другом лицу једнине. Поред изазивања забуне, због недоследности са осталим текстом, то доводи и до сложенијег облика за прошло време.

На пример, You did not enter a category name се преводи као Нисте унели име категорије док би у случају другог лица једнине то било Ниси унео име категорије или Ниси унео/ла име категорије итд. што доводи или до родне неравноправности или до сложенијег, непрактичног текста превода.

Велика почетна слова

У изворним, кратким натписима на енглеском понекад су све речи исписане великим почетним словом. То правило се не примењује у српском језику па се такве реченице преводе само са великим почетним словом на почетку реченице. На пример, Add New Post се преводи као Додај нови чланак.

Бројеви

Код бројева који су већи од 999, стотине се раздвајају тачком а не запетом као у енглеском. На пример, број два милиона шест стотина седамдесет две хиљаде три стотине четрдесет седам се записује као 2.672.347.

Децимале се одвајају запетом а не тачком, на пример 32,56.

Датум и време

Понекад је преводиоцима остављена могућност да промене облик датума или времена. За обликовање се користе уобичајена правила. Изворни облик, на енглеском, може бити у облику ММ-ДД-ГГГГ, где је ММ број или назив месеца, ДД број дана у месецу и ГГГГ број године (нпр. September 24, 2004 или 09-24-2004). Такав облик датума се мења тако да број дана иде пре броја/назива месеца (нпр. 24. септембар 2004. или 24-09-2004). По могућству, користити назив месеца уместо његовог броја ради спречавања забуне. Облик ГГГГ-ММ-ДД се може задржати.

Код времена, 12-часовни облик се пребацује у 24-часовни.

Знаци навода

У изворним текстовима може се наћи HTML кôд који означава знаке навода, као на пример Search results for “%s”. Он ће произвести знаке навода који се користе у енглеском језику, “”, односно у овом примеру Search results for “%s”.

Ови знаци навода се мењају на облик које се користи у српском, „“, па би превод примера изнад гласио Резултати претраге за „%s“.

Гуглови словни ликови

Многе Вордпресове теме користе један или више словних ликова које доставља Гуглова услуга за словне ликове. У односу на српски језик, ти словни ликови могу бити:

 • са свим словима српске ћирилице и латинице (пример: Open Sans)
 • са словима српске латинице али без слова српске ћирилице (пример: Inconsolata)
 • без српских слова оба писма (пример: Montserrat)

Уколико Вордпресова тема дозвољава да се преводом укључи или искључи учитавање словног лика за тај језик, он се укључује само у првом случају, када он има сва српска слова, и из ћирилице и латинице. Када има само слова латинице, користи се учитавање преко посебног додатка.

Превођење и локализација додатака

Приликом превођења и локализације додатака, потребно је превести последње издање додатка (што користи наслов Stable (latest release) у пројекту), као и описа који се користе у Вордпресовом складишту додатака и унутар дела за управљање додацима у самом Вордпресу. У складишту, ти описи се могу видети на самој страници додатака као и на страницама претраге. у складишту (а који се користе и приликом постављања додатка ) и описа који се налазе под језичком „Детаљи“ на самој страници додатка. Текстови за описе се налазе под насловом Stable Readme (latest release).

На примеру додатака Акисмет са складишта додатака на енглеском може се видети на које описе се мисли:

 

За већину додатака, текстови који се налазе под Stable Readme (latest release) су преобимни и најчешће од мањег значаја за крајње кориснике (нпр. намењени су градитељима). Због тога није потребно све превести. Оно што је потребно су текстови као на сликама изнад: детаљи додатка и исечак који ће се приказивати у претрагама.

Лакше проналажење одређених текстова приликом превођења може се обавити филтрирањем тако што ће се тражити изрази из тог текста у пољу Term:

Преводи описа додатка се одмах приказују у резултатима претраге и страницама додатка без обзира колико је у том пројекту преведено.

Остало

 • Приликом рада на преводу, најбоље је радити са пројектом (додатком или темом) коју преводилац добро познаје. У случају да преводи први пут, најбоље је радити са мањим пројектом, односно оним који има мање за превођење и који је лакше могуће завршити.
 • Усредсредити се на један пројекат док се он не преведе. Да би било омогућено аутоматско постављање превода теме/додатка, потребно је да превод теме односно последњег издања додатка (што користи наслов Stable (latest release) у пројекту) дође барем једном до 100%.
 • У случају да тема односно Stable (latest release) код додатка нису у потпуности преведени, не треба преводити и њихове описе. Преведени описи за непреведене додатке/теме доводе до збуњивања крајњег корисника који може да пронађе те теме/додатке преко претраге, види преведене описе и помисли да су тема/додатак преведени а они нису.
 • Код додатака, поред Stable (latest release) и Stable Readme (latest release), могу да се преводе и Development (trunk) и Development Readme (trunk). У њима је оно што користи додатак у изградњи а што може али не мора да се нађе и у будућем, званичном издању. Њих није потребно преводити.
 • Приликом превођења последњег или развојног издања додатка, аутоматски се преводи и истоветан израз у оном другом. На пример, ако се преведе нешто у Stable (latest release) а оно се налази и у Development (trunk), то ће бити преведено на оба места.